1 1
2 1
4 1
Them tieu de 8
4
1
2
3
Ga 14 con 2 1
Ga 14 con 8

Gà cả con

GÀ XÁO GỪNG(CON)

190.000

Gà cả con

GÀ RANG GỪNG(CON)

190.000

Gà cả con

GÀ RANG MUỐI(CON)

190.000

Gà cả con

GÀ LUỘC (CON)

170.000

Gà cả con

Gà rán(con)

170.000

Món bán chạy

Nộm chân gà

80.000
Them tieu de 12
Happy New Year
Them tieu de 10

 

GỬI THÔNG TIN ĐẶT BÀN

ĐẶT GIAO TẠI NHÀ NGAY

Nhấp vào đây để phản hồi về dịch vụ của chúng tôi!

Chúng tôi lắng nghe bạn