Rau xào theo mùa ( cải, muống, ngọn xu xu…)

40.000