BẾP TRƯỞNG

  • Có khả năng đảm bảo chất lượng món ăn
  • Khả năng Điều hành công việc
  • Quản lý hàng hóa trong bếp
  • Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản được giao
  • Quản lý nhân sự bộ phận bếp
  • Tham gia hoạt động kinh doanh
  • Phối hợp với các bộ phận
  • Tính cách ôn hoà nhiệt tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *