CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

THÔNG TIN VỀ CÁC ƯU ĐÃI 

Tôi đã kích hoạt ưu đãi nhưng không có đủ thời gian để hoàn thành. Tôi có thể kích hoạt lại được không?  

Chúng tôi rất tiếc, như vậy ưu đãi coi như đã được sử dụng. Khi ưu đãi hiện ra, bạn chỉ có 1 khoảng thời gian nhất định để hoàn thành. Tuy nhiên vẫn có một số ưu đãi có thể được sử dụng nhiều lần, vui lòng xem điều kiện áp dụng của từng ưu đãi.

Khi tôi kích hoạt phiếu mua hàng, biểu tượng đồng xu vàng và bộ hẹn giờ không được hiển thị và trang thông báo ưu đãi này đã quá thời gian sử dụng.  

Nếu bạn đã kích hoạt phiếu mua hàng trên điện thoại của mình nhưng với một tài khoản khác, , tự động bạn sẽ không thể kích hoạt được vì bạn không thể sử dụng cùng một phiếu mua hàng hai lần trên cùng một điện thoại và với các tài khoản khác nhau.

Vui lòng gọi 0865.256.275 để được hướng dẫn thêm.   

Tại sao tôi không thể sử dụng 2 ưu đãi trong cùng 1 hóa đơn  

Chúng tôi hiện tại chỉ có thể chấp nhận 1 ưu đãi cho 1 hóa đơn

Tôi quên mất mật mã và email xác nhận. Tôi nên làm gì ? 

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu bằng cách nhập địa chỉ email trong phần “Tài Khoản của tôi”. Liên hệ với chúng tôi theo bảng thông tin bên dưới nếu bạn không nhận được email hay đường link

Tại sao Gà Tươi Phạm Xá cần biết số điện thoại của tôi?  

Số điện thoại nhằm giúp chúng tôi nhận diện bạn và tránh việc các tài khoản bị trùng lặp tài khoản. Gà Tươi Phạm Xá cam kết sẽ không sử dụng số điện thoại của bạn cho mục đích thương mại

Mật mã của tôi hiển thị lên gồm 4 dấu ****  nhưng mật mã của tôi bao gồm  nhiều ký tự hơn. Liệu Mật mã của tôi có được đăng ký chính xác?  

Vâng – 4 dấu **** chỉ để thông báo mật mã của bạn đã được đăng ký không quan trọng mật mã đăng ký bao gồm bao nhiêu ký tự. Bạn có thể đặt lại mật khẩu trong phần “Tài Khoản của tôi” trong trường hợp sau này bạn quên mật khẩu. 

Tôi muốn xóa tài khoản của mình  

Rất đơn giản, cập nhật cho chúng tôi bằng cách điền thông tin vào bảng thông tin bên dưới. Bạn chỉ cần nhập thông tin vào bảng thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể