Các món tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá

Showing 1–12 of 17 results

Các món tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá

Món bán chạy

Gà rán(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà luộc(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà hấp(1/2con)

99.000

Gà cả con

GÀ RÁN(con)

190.000

Gà cả con

GÀ XÁO GỪNG(CON)

195.000

Món bán chạy

Gà rang muối(1/2con)

99.000

Gà cả con

GÀ RANG GỪNG(CON)

195.000

Gà cả con

GÀ RANG MUỐI(CON)

195.000

Gà cả con

GÀ LUỘC (CON)

190.000

Món bán chạy

Gà xáo gừng(1/2con)

99.000

Các món tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá