Showing 1–12 of 54 results

Các món ăn sáng phục vụ tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá

Món bán chạy

Gà rán(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà luộc(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà hấp(1/2con)

99.000

Gà cả con

GÀ RÁN(con)

190.000

Món bán chạy

Xôi trắng

40.000

Gà cả con

GÀ XÁO GỪNG(CON)

195.000

Món bán chạy

Ngô chiên

40.000

Món bán chạy

Gà rang muối(1/2con)

99.000

Gà cả con

GÀ RANG GỪNG(CON)

195.000