Đồ uống phục vụ tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá

Hiển thị kết quả duy nhất

Đồ uống phục vụ tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá

Đồ uống

Bia Tiger bạc

25.000

Đồ uống

Bia Heniken

25.000

Đồ uống

Bia Sài Gòn

21.000

Đồ uống

Bia chai Hà Nội

17.000

Đồ uống

Cocacola

15.000

Đồ uống phục vụ tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá