Các món tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá

Hiển thị kết quả duy nhất

Các món tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá

MÓN CÁ, ẾCH....

Chim câu xúc phồng tôm

130.000

MÓN CÁ, ẾCH....

Lẩu ếch to

300.000

MÓN CÁ, ẾCH....

Ếch om chuối đậu

370.000

MÓN CÁ, ẾCH....

Ếch xào lá nốt

150.000

MÓN CÁ, ẾCH....

Ếch xào măng cay

150.000

MÓN CÁ, ẾCH....

Ếch rang muối

150.000

Các món tại cửa hàng hoặc giao về Gà tươi Mạnh Hoạch Gốc Phạm Xá