MÓN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

Món bán chạy

Gà rán(1/2con)

85.000

Món bán chạy

Gà luộc(1/2con)

85.000

Món bán chạy

Gà hấp(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà rang muối(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà rang gừng(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà xáo gừng(1/2con)

95.000

Gà cả con

Lẩu gà full 1 con

280.000

Món bán chạy

Lẩu gà bò

370.000

Món bán chạy

Đậu rán(lướt)

35.000

Món bán chạy

Ngô chiên

40.000

Món bán chạy

Khoai tây chiên

40.000

Món bán chạy

Khoai lang chiên

40.000

Món bán chạy

Khoai lệ phố

45.000

Món bán chạy

Nộm rau củ

50.000

Món bán chạy

Xôi trắng

39.000

Món bán chạy

Xôi vừng(ruốc)

39.000

Món bán chạy

Xôi chiên

45.000

Món mang về

Xôi chim bồ câu

85.000

Món bán chạy

Miến xào mềm

45.000

Món bán chạy

Nộm chân gà

80.000

MÓN ĐANG BÁN CHẠY

Món bán chạy

Gà rán(1/2con)

85.000

Món bán chạy

Gà luộc(1/2con)

85.000

Món bán chạy

Gà hấp(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà rang muối(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà rang gừng(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà xáo gừng(1/2con)

95.000

Gà cả con

Lẩu gà full 1 con

280.000

Món bán chạy

Lẩu gà bò

370.000

Món bán chạy

Đậu rán(lướt)

35.000

Món bán chạy

Ngô chiên

40.000

Món bán chạy

Khoai tây chiên

40.000

Món bán chạy

Khoai lang chiên

40.000

Món bán chạy

Khoai lệ phố

45.000

Món bán chạy

Nộm rau củ

50.000

Món bán chạy

Xôi trắng

39.000

Món bán chạy

Xôi vừng(ruốc)

39.000

Món bán chạy

Xôi chiên

45.000

Món bán chạy

Miến xào mềm

45.000

Món bán chạy

Miến nấu

30.000

Món bán chạy

Nộm chân gà

80.000

Gà cả con

Gà rán(con)

170.000

Gà cả con

GÀ LUỘC (CON)

170.000

Gà cả con

GÀ RANG MUỐI(CON)

190.000

Gà cả con

GÀ RANG GỪNG(CON)

190.000

Gà cả con

GÀ XÁO GỪNG(CON)

190.000