KHI DAT HANG ONLINE 2 1
KHI DAT HANG ONLINE 3

MÓN NGON TRUYỀN THỐNG

Gà cả con

GÀ RANG GỪNG(CON)

195.000

Món bán chạy

Gà rang muối(1/2con)

99.000

Gà cả con

Lẩu gà full 1 con

300.000

Món bán chạy

Gà luộc(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà rang gừng(1/2con)

99.000

Món bán chạy

Lẩu gà bò

390.000

Gà cả con

GÀ RANG MUỐI(CON)

195.000

Gà cả con

GÀ XÁO GỪNG(CON)

195.000

Món bán chạy

Gà xáo gừng(1/2con)

99.000

Gà cả con

GÀ LUỘC (CON)

190.000

Gà cả con

GÀ RÁN(con)

190.000

Món bán chạy

Gà hấp(1/2con)

99.000

Món bán chạy

Gà rán(1/2con)

95.000