QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

  • Yêu thích công việc kinh doanh nhà hàng
  • Có kinh nghiệm quản lý nhà hàng
  • Hiểu biết công việc kinh doanh nhà hàng
  • Quản lý và phát triển nhân viên hiệu quả
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt
  • Có khả năng đánh giá và giải quyết tình hình
  • Tính cách trung thực và có tinh thần trách nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *