Ảnh chụp Màn hình 2023 01 17 lúc 19.49.08
Ảnh chụp Màn hình 2022 12 14 lúc 09.43.30
Ảnh chụp Màn hình 2022 12 14 lúc 09.53.14

NHẬN ĐẶT TRƯỚC - MÓN GÀ TẾT 2023

  • Đặt sớm trước ngày 20/12 âm lịch để có giá Khuyến Mại
  • Giao nhanh nhất sau 3 ngày. Phục vụ tới ngày 28/12 Tết
  • Xin vui lòng đặt trước sớm để được phục vụ tốt nhất!
Giảm giá!
1.950.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

GÀ HẤP XÌ DẦU PHẠM XÁ(CON)

285.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Gà ủ muối (1/2con)

145.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Ăn thử: Gà ủ muối (1/2con)

59.000
Giảm giá!
115.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Ăn thử-Gà ủ xì dầu (1/2 con)

59.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Đặt trước: Giò Gà Phạm Xá

265.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

GÀ RI Ủ MUỐI PHẠM XÁ (CON)

285.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Đặt trước: GÀ TRỐNG LỄ

340.000
Giảm giá!
1.950.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Gà trống lễ (đặt sớm)

345.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Ăn thử: Giò Gà Phạm Xá 1đ

1
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Gà ủ xì dầu (1/2 con)

145.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

GÀ MÁI ĐÔNG TẢO Ủ MUỐI

1.450.000