Hiển thị kết quả duy nhất

Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

GÀ HẤP XÌ DẦU PHẠM XÁ(CON)

285.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Gà ủ xì dầu (1/2 con)

145.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Ăn thử-Gà ủ xì dầu (1/2 con)

59.000