Hiển thị kết quả duy nhất

Món bán chạy

Gà rán(1/2con)

95.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Gà ủ xì dầu (1/2 con)

145.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

Ăn thử-Gà ủ xì dầu (1/2 con)

59.000
Giảm giá!

MÓN GÀ ĂN TẾT 2023

GÀ RI Ủ MUỐI PHẠM XÁ (CON)

285.000