Showing 1–12 of 49 results

Món bán chạy

Gà rán(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà luộc(1/2con)

95.000

Món bán chạy

Gà hấp(1/2con)

99.000

Gà cả con

GÀ RÁN(con)

190.000

Món bán chạy

Xôi trắng

40.000

Món bán chạy

Ngô chiên

40.000

Món bán chạy

Gà rang muối(1/2con)

99.000

Gà cả con

GÀ LUỘC (CON)

190.000